Синтез узагальненої нейронної мережі для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 182-184

Анотація

Розглянуто синтез узагальненої нейронної мережі для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117.
The synthesis of a generalized neural network for monitoring and diagnosing the technical condition of an aircraft engine is considered.
Рассмотрен синтез обобщенной нейронной сети для контроля и диагностики технического состояния авиационного двигателя ТВ3-117.

Опис

Владов, С. І. Синтез узагальненої нейронної мережі для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 / Владов С. І., Телешун В. Я., Яковенко І. П. // Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.) / Київ. нац. ун-т iменi Тараса Шевченка, Рада молод. вчених, Студент. парламент, Наук. парк., Наук. товариство студентів та аспірантів. – Київ, 2020. – С. 182-184.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, авіаційний двигун ТВ3-117, авиационный двигатель ТВ3-117, aircraft engines, авіаційні двигуни, нейронної мережі, нейронной сети, neural network, технічний стан двигуна, діагностика технічного стану, синтез нейромережевої системи

Бібліографічний опис