Щодо визначення сутності адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 203-207

Анотація

В статті проаналізовано поняття та зміст адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності. Дано визначення адміністративних деліктів у сфері банківської діяльності. Зроблено висновок про необхідність законодавчого врегулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб, зокрема, у сфері банківської діяльності. Розкривається низка ознак адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності, таких як: стан (рівень), структура та динаміка адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності. Виокремлено особливості адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності.
The article deals with administrative delicacy in the field of banking activity. The definition of administrative delinquencies in the field of banking activity is given. The conclusion is made on the necessity of legislative regulation of administrative liability of legal entities, in particular, in the field of banking activity. There are a number of signs of administrative delicacy in the field of banking activity, such as: the state (level), structure and dynamics of administrative delicacy in the field of banking activity. The peculiarities of administrative delicacy in the sphere of banking activity are singled out.
В статье рассматривается административная деликтность в сфере банковской деятельности. Дано определение административных деликтов в сфере банковской деятельности. Сделан вывод о необходимости законодательного урегулирования административной ответственности юридических лиц, в частности, в сфере банковской деятельности. Раскрывается ряд признаков административной деликтности в сфере банковской деятельности, таких как: состояние (уровень), структура и динамика административной деликтности в сфере банковской деятельности. Выделены особенности административной деликтности в сфере банковской деятельности.

Опис

Букрєєв, М. Ю. Щодо визначення сутності адміністративної деліктності у сфері банківської діяльності / М. Ю. Букрєєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 203-207.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне правопорушення, адміністративний делікт, адміністративна деліктність, банківська діяльність, адміністративно-правова охорона, административное правонарушение, административный деликт, административная деликтность, банковская деятельность, административно-правовая охрана, administrative offense, administrative delict, administrative delicacy, banking activity, administrative and legal protection, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс

Бібліографічний опис