Строк позовної давності та негаторний позов: огляд судової практики, роздуми і проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 215-218

Анотація

Приведено огляд судової практики щодо строку позовної давності та негаторного позову.
An overview of judicial practice regarding the statute of limitations and negatory claims is given.
Приведен обзор судебной практики относительно срока исковой давности и негаторного иска.

Опис

Шишка О. Р. Строк позовної давності та негаторний позов: огляд судової практики, роздуми і проблеми / О. Р. Шишка // Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 215-218.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Верховний Суд України, строк позовної давності, негаторний позов, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Верховный Суд Украины, Supreme Court of Ukraine, срок исковой давности, негаторный иск, limitation period, negatory action, позовна давність, исковая давность, statute of limitations

Бібліографічний опис