Методичні рекомендації щодо порядку утворення та діяльності дисциплінарних комісій з проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни, їх повноваження

Анотація

Методичні рекомендації окреслюють правові підстави діяльності дисциплінарних комісій з проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни, зазначають призначення цих комісій та мету їх діяльності. У методичних рекомендаціях містяться відомості про нормативно-правові акти, що регламентують порядок утворення та припинення діяльності дисциплінарних комісій. Увагу методичних рекомендацій сконцентровано на визначені складу комісій, повноваженні її членів та голови.

Опис

Ключові слова

дисциплінарна комісія, службові розслідування, порушення поліцейським службової дисципліни.

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації щодо порядку утворення та діяльності дисциплінарних комісій з проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни, їх повноваження: метод. рекомендацїі / С. О. Шатрава, О. М. Галкіна, Л. С. Кацалап, Д. Є. Денищук, О. В. Погорілець, М. С. Сиромятнікова. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2020. 20 с.