Застосування практики Європейського суду у підготовці поліцейських

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 226-227.
Abstract
Автором зазначено, що програми підготовки поліцейських всіх рівнів повинні включати в себе не тільки положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод але й практику Європейського суду з прав людини, що надасть можливість максимально захистити права і свободи громадян при застосуванні поліцейських заходів.
The author states that training programs for police officers at all levels should include not only the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, but also the practice of the European Court of Human Rights, which will maximize the protection of the rights and freedoms of citizens in the application of police measures.
Автором указано, что программы подготовки полицейских всех уровней должны включать в себя не только положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и практику Европейского суда по правам человека, что позволит максимально защитить права и свободы граждан при применении полицейских мер.
Description
Книженко, С. О. Застосування практики Європейського суду у підготовці поліцейських / С. О. Книженко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 226-227.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training, практика Європейського суду, практики Европейского суда, case law of the European Court, діяльність поліції, деятельность полиции, police activity, Європейський суд з прав людини, Европейский суд по правам человека, European Court of Human Rights, професійність дій поліцейського, профессиональность действий полицейского, professionalism of the police
Citation