Урегулювання спорів у цивільному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С.131-133

Анотація

В тезах доповіді досліджується проблема урегулювання спорів у цивільному судочинстві України.
The theses of the report examine the problem of settlement of disputes in civil proceedings in Ukraine.
В тезисах доклада исследуется проблема урегулирования споров в гражданском судопроизводстве Украины.

Опис

Бортнік, О. Г. Урегулювання спорів у цивільному судочинстві України / О.Г. Бортнік // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С.131-133.

Ключові слова

, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, мирова угода, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, врегулювання спору, урегулирование спора, settlement of a dispute, мировое соглашение, settlement agreement

Бібліографічний опис