Про функції права громадян на звернення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 194-197.

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням та характеристикою функції права громадян на звернення. Наводиться авторська позиція відносно переліку такого роду функцій, формулюються поняття функцій права на звернення. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением и характеристикой функций права граждан на обращение. Приводится авторская позиция щодо перечня такого рода функций, формулируются понятия функций права на обращение. The article is devoted to the questions that are connected with the definition and characteristics of functions rights of citizens to complain. The author’s position is given as to of such kind of functions, formulation of the notion of function of rights to complain.

Опис

Костюкевич, О.К. Про функції права громадян на звернення / О.К. Костюкевич // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 194-197.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, право громадян на звернення, право граждан на обращение, функції права, функции права, функції права на звернення громадян, функции права на обращение граждан, права громадян, rights of citizens, functions of right, Citizens 'right to appeal

Бібліографічний опис