Принцип правової визначеності: історичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 12, т. 1. - С. 32-35

Анотація

Досліджено виникнення, зміна та розвиток ідеї правової визначеності. Наголошено, що основу принципу правової визначеності становить формальна визначеність змісту правових норм, яка досягається шляхом точного та повного врегулювання суспільних відносин та надання цим відносинам певної форми. З даної точки зору аналізуються вчення провідних юристів та філософів різних історичних епох.
The article investigates origin, change and development of the idea of legal certainty. It is noted that the basis of the principle of legal certainty is a formal definition of purview of law, which is achieved by means of close and complete settling of social relations and their shaping. In this light, studies of leading lawyers and philosophers from different historical periods are analyzed.
Исследуется возникновение, изменение и развитие идеи правовой определенности. Отмечается, что основу принципа правовой определенности составляет формальная определенность содержания правовых норм, которая достигается путем точного и полного урегулирования общественных отношений. С данной точки зрения анализируются взгляды ведущих юристов и философов разных исторических эпох.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, принципи права, principles of law, принципы права, верховенство права, rule of law, принцип правової визначеності, principle of legal certainty, принцип правовой определенности

Бібліографічний опис

Панкратова, В. О. Принцип правової визначеності: історичний аспект / Панкратова В. О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 12, т. 1. - С. 32-35.