Право дитини на безпечне для життя та здоров’я довкілля: юридична характеристика та специфіка здійснення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 9-2, т. 1. - С. 179-181

Анотація

У статті здійснено юридичний аналіз особистого немайнового права дитини на безпечне для життя та здоров’я довкілля, а також виявлено особливості його реалізації цією соціальною групою.
Legal analysis of personal nonproperty rights of a child for a safe and healthy environment is realized in the article; features of its realization by this social group are found out.
В статье осуществлен юридический анализ личного неимущественного права ребенка на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также выявлено особенности его реализации данной социальной группой.

Опис

Ключові слова

особисті немайнові права, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, діти, довкілля, personal nonproperty rights, right to an environment safe for life and health, children, environment, личные неимущественные права, право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, дети, окружающая среда

Бібліографічний опис

Синєгубов, О. В. Право дитини на безпечне для життя та здоров’я довкілля: юридична характеристика та специфіка здійснення / Синєгубов О. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 9-2, т. 1. - С. 179-181.