Українське суспільство до і після війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 43-46

Анотація

Аналізуються результати соціологічного опитування щодо змін в українському суспільстві, що відбудуться після війни.
The results of a sociological survey on changes in Ukrainian society that will take place after the war are analyzed.
Анализируются результаты социологического опроса по изменениям в украинском обществе, которые произойдут после войны.

Опис

Євдокімова, О. О. Українське суспільство до і після війни / Олена Олександрівна Євдокімова, Ірина Сергіївна Нечітайло // Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. поліція України та ін. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 43-46.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, українське суспільство, Ukrainian society, украинское общество, війна, война, war, Психологія. Рsychology. Психология, соціологічне дослідження, социологическое исследование, sociological research

Бібліографічний опис