Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 89 - 93

Анотація

Проведене дослідження щодо особливостей розвитку управління персоналом, зміни пріоритетів у цій сфері, сутності основних моделей управління персоналом. Проведенное исследование об особенностях развития управления персоналом, изменения приоритетов в этой сфере, сущности основных моделей управления персоналом. A study was conducted on the peculiarities of personnel management development, changes in priorities in this area, the essence of the main models of personnel management.

Опис

Матюхіна, Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку / Н. П. Матюхіна // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 89 - 93

Ключові слова

управління персоналом, управление персоналом, управління ОВС, управление ОВД, ресурсне супроводження управління, ресурсное сопровождение управления, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность

Бібліографічний опис