Деякі правові аспекти здійснення внутрішнього контролю за законністю діяльності Державного бюро розслідувань України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 254-257

Анотація

Розглянуто деякі правові аспекти здійснення внутрішнього контролю за законністю діяльності Державного бюро розслідувань України.
Some legal aspects of the implementation of internal control over the legality of the activities of the State Bureau of Investigation of Ukraine are considered.
Рассмотрены некоторые правовые аспекты осуществления внутреннего контроля над законностью деятельности Государственного бюро расследований Украины.

Опис

Лісойван, Я. М. Деякі правові аспекти здійснення внутрішнього контролю за законністю діяльності Державного бюро розслідувань України / Ярослав Миколайович Лісойван // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 254-257.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне бюро розслідувань України, State Bureau of Investigation of Ukraine, Государственное бюро расследований Украины

Бібліографічний опис