Щодо необхідності вдосконалення адміністративних процедур здійснення контролю за якістю вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2016. - № 4. - С. 247-252

Анотація

Здійснено обґрунтування необхідності вдосконалення адміністративних процедур здійснення контролю за якістю вищої освіти. Відмічено, що існуючі на сьогодні недоліки у процедурі акредитації в сфері вищої освіти не мають кричущого характеру, тобто такого, який би ставив під сумнів доцільність та необхідність її існування у нинішньому вигляді.
The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of current legislation, substantiates the need to improve the administrative procedures for quality control of higher education. It is noted that the current shortcomings in the accreditation procedure in the field of higher education are not glaring, ie one that would call into question the feasibility and necessity of its existence in its current form.
Осуществлено обоснование необходимости усовершенствования административных процедур осуществления контроля качества высшего образования. Отмечено, что существующие на сегодняшний день недостатки в процедуре аккредитации в сфере высшего образования не носят вопиющего характера, то есть такого, который ставил бы под сомнение целесообразность и необходимость его существования в нынешнем виде.

Опис

Ключові слова

вища освіта, контроль, адміністративні процедури, акредитація, ліцензування, higher education, control, administrative procedures, accreditation, licensing, высшее образование, административные процедуры, аккредитация, лицензирование

Бібліографічний опис

Невядовський, В. О. Щодо необхідності вдосконалення адміністративних процедур здійснення контролю за якістю вищої освіти / Невядовський Владислав Олегович // Європейські перспективи. - 2016. - № 4. - С. 247-252.