Особливості виявлення та вилучення слідів вибухових пристроїв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 32-34
Abstract
Визначено, що своєчасне виявлення, вилучення та дослідження слідів вибуху дозволяє отримати значну інформацію про вибуховий пристрій, який застосовувався, його кількісні та якісні характеристики, надати необхідні відомості для виявлення інших речових доказів та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
It was determined that the timely detection, extraction and investigation of traces of the explosion allows to obtain significant information about the explosive device that was used, its quantitative and qualitative characteristics, to provide the necessary information for the detection of other material evidence and the identification of persons involved in the commission of the crime.
Определено, что своевременное выявление, изъятие и исследование следов взрыва позволяет получить значительную информацию о применявшемся взрывном устройстве, его количественных и качественных характеристиках, предоставить необходимые сведения для выявления других вещественных доказательств и установления лиц, причастных к совершению преступления.
Description
Бурбело, Б. А. Особливості виявлення та вилучення слідів вибухових пристроїв / Богдан Анатолійович Бурбело // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 32-34.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вибухові пристрої, explosive devices, взрывные устройства, слідова картина, trace picture, следовая картина, сліди вибуху, traces of an explosion, следы взрыва
Citation