Правові та прикладні основи забезпечення права на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 260-263

Анотація

Окреслені правові та прикладні основи забезпечення права на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні.
The legal and practical foundations of ensuring the right to professional legal assistance in criminal proceedings are outlined.
Определены правовые и прикладные основы обеспечения права на профессиональную помощь в уголовном производстве.

Опис

Мартовицька, О. В. Правові та прикладні основи забезпечення права на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні / Олена Василівна Мартовицька // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 260-263.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійна правнича допомога, кримінальне провадження, профессиональная юридическая помощь, уголовное производство, professional legal assistance, criminal proceedings

Бібліографічний опис