Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичної особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 388-431

Анотація

Надано методичні рекомендації щодо особливостей кримінального провадження відносно юридичної особи.
Methodical recommendations on the peculiarities of criminal proceedings against a legal entity are provided.
Даны методические рекомендации по особенностям уголовного производства в отношении юридического лица.

Опис

Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичної особи / Ященко А.М., Фелик В.І., Бугайчук К.Л. та ін. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 388-431.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, кримінальне провадження щодо юридичної особи, юридичні особи, цивільна правосуб’єктність, створення юридичної особи, припинення існування юридичної особи, criminal proceedings, criminal proceedings against a legal entity, entities, уголовное производство, юридические лица

Бібліографічний опис