Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 574–579

Анотація

Висунуті пропозицій з удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС, зокрема, щодо передбачення відповідаль ності за опір працівнику органів внутрішніх справ, не поєднаному з насильством, і в адміністративному законодавстві.
Offers on improvement of is administrative-legal bases of maintenance of safe ability to live of personnel of the law-enforcement bodies, in particular, on a prediction of responsibility for resistance to the employee of the law-enforcement bodies, not combined with violence, and in the administrative legislation are brought.
Выдвинуты предложения по усовершенствованию административно-правовых основ обеспечения безопасной жизнедеятельности персонала ОВД, в частности, по предвидению ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, не совмещенного с насилием, и в административном законодательстве.

Опис

Синявська, О. Ю. Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС [Електронний ресурс] / О. Ю. Синявська // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 574–579 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-3/09cojgpo.pdf.
Синявська О. Ю. "Удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу ОВС." Форум права 3 (2009): 574-579.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правові засади, життєдіяльність, персонал, административно-правовые основы, жизнедеятельность, administrative and legal principles

Бібліографічний опис