Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / МОН України, Нац. Ун-т «Одес. Юрид. Акад.» . – Одеса: Юрид. літ-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 345-350

Анотація

Статтю присвячено комплексному, системному науковому аналізу правових підстав та порядку застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь. Визначено правові підстави застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь.
The article deals with the complex, systematic scientific analysis of the legal basis and the application of administrative enforcement actions for violation of the license-permit system in Belarus. Defined legal grounds for the application of administrative enforcement for violations of licensing-permit system in Belarus.
Статья посвящена комплексному, системному научному анализу правовых оснований и порядка применения мер административного принуждения за нарушение правил лицензионно-разрешительной системы в Республике Беларусь. Определены правовые основания применения мер административного принуждения за нарушение правил лицензионно-разрешительной системы в Республике Беларусь.

Опис

Чумак, В. В. Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь / В. В. Чумак // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / МОН України, Нац. Ун-т «Одес. Юрид. Акад.». – Одеса: Юрид. літ-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 345-350.
Чумак В. В. "Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь." Актуальні проблеми держави і права 72 (2014): 338-344.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правове регулювання, ліцензійно-дозвільна система, адміністративний примус, порушення правил, Білорусь, Республіка Білорусь, Беларусь, Республика Беларусь, Belarus Republic, правовое регулирование, лицензионно-разрешительная система, административное принуждение, нарушения правил, legal regulation, administrative enforcement, breach, licensing system, administrative compulsion

Бібліографічний опис