Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2017. - № 3, ч. 1. - С. 209-213

Анотація

У даній статті проведено дослідження питання щодо окремих проблем, які виникають під час проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом.
The author of the article researches questions on specific problems that arise during the pre-trial investigation involving foreign citizens who do not have diplomatic immunity.
В данной статье проведено исследование по вопросу отдельных проблем, которые возникают при проведении досудебного расследования с участием иностранных граждан, которые не имеют дипломатического иммунитета.

Опис

Кочура О. О. Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом / Кочура О. О. // Право і суспільство. - 2017. - № 3, ч. 1. - С. 209-213.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, досудове розслідування, іноземний громадянин, іноземець, іноземці, правовий імунітет, учасники кримінального процесу, кримінальне провадження, pre-trial investigation, foreign citizen, foreigners, legal immunity, member of the criminal proceedings, досудебное расследование, иностранный гражданин, иностранцы, правовой иммунитет, участник уголовного производства

Бібліографічний опис