Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 61-62
Abstract
Зазначено, що підвищення свідомості та співпраця між країнами є ключовими складовими успішної боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Відмічено, що ці проблеми мають серйозний вплив на безпеку та добробу націй, тому боротьба з ними має бути пріоритетним завданням для країн та міжнародних організацій.
It is noted that awareness-raising and cooperation between countries are key components of a successful fight against cybercrime and human trafficking. It was noted that these problems have a serious impact on the security and well-being of nations, so combating them should be a priority task for countries and international organizations.
Отмечено, что повышение сознания и сотрудничество между странами является ключевой составляющей успешной борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми. Отмечено, что эти проблемы оказывают серьезное влияние на безопасность и благополучие наций, поэтому борьба с ними должна быть приоритетной задачей для стран и международных организаций.
Description
Keywords
торгівля людьми, боротьба з торгівлею людьми, міжнародне співробітництво, human trafficking, fight against human trafficking, international cooperation, торговля людьми, борьба с торговлей людьми, международное сотрудничество
Citation
Магдалинюк, А. С. Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми / Магдалинюк Анастасія Сергіївна, Логвиненко Євгенія Сергіївна // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 61-62.