Нормативно-правове забезпечення реагування працівників правоохоронних органів на випадки домашнього насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 15-16

Анотація

Розкриваються актуальні питання домашнього насильства в контексті сьогоденних подій українського суспільства, – війни, що призводить до багатьох конфліктних станів. Особлива роль і місія поліцейських у процесах запобігання негативних тенденцій (ситуацій). Зосереджується увага на нормативно-правовому регулюванні домашнього насильства, виробленні поміркованої політики держави за принципом постійної комунікації з громадою. Окреслені характеристики мають важливе значення для входження України до європейського простору з акцентами на своє, власне, національне самобутнє, а саме: поваги до старших, рівності чоловіка і жінки на засадах теологічного, відповідного захисту прав і свобод громадян, поваги до людини як найвищої соціальної цінності (звідси відповідне ставлення до людини і її поведінка як образу і подоби божої). Загалом важливе урахування звичаїв, традицій, ментальності українського народу з понад тисячолітньої історією (з часів Київської Русі) та двохтисячоліттям християнства (з часів Андрія Первозванного) у запобіганні багатьох негативних станів.
Current issues of domestic violence are revealed in the context of current events in Ukrainian society - war, which leads to many conflict situations.
Раскрываются актуальные вопросы домашнего насилия в контексте сегодняшних событий украинского общества – войны, что приводит ко многим конфликтным состояниям.

Опис

Зінченко, Д. А. Нормативно-правове забезпечення реагування працівників правоохоронних органів на випадки домашнього насильства / Зінченко Данііл Анатолійович // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 15-16.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, домашнє насильство, реагування, війна, запобігання негативним ситуаціям, правоохранительные органы, домашнее насилие, future law enforcement officers, domestic violence

Бібліографічний опис