Державна міграційна служба України як суб’єкт протидії нелегальній міграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 106-110

Анотація

Наведені показники, які свідчать про дієвість роботи Державної міграційної служби та, виходячи з цього, зміни в законодавстві України з оптимізації центральних органів виконавчої влади. Питання протидії нелегальній міграції стояло впродовж багатьох років української незалежності, ця проблематика опрацьовувалася вченими та науковцями.
Indicators are given that indicate the effectiveness of the State Migration Service and, based on this, changes in the legislation of Ukraine to optimize the central executive bodies. The issues of counteracting illegal migration have been standing for many years of Ukrainian independence, this issue was studied by scientists.
Приведены показатели, которые свидетельствуют о действенности работы Государственной миграционной службы и, исходя из этого, изменения в законодательстве Украины по оптимизации центральных органов исполнительной власти. Вопросы противодействия нелегальной миграции стояли на протяжении многих лет украинской независимости, эта проблематика прорабатывалась учеными.

Опис

Новіченко, А. В. Державна міграційна служба України як суб’єкт протидії нелегальній міграції / А. В. Новіченко // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 106-110.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна міграційна служба України, Государственная миграционная служба Украины, State Migration Service of Ukraine, міграційний контроль, миграционный контроль, migration control, нелегальна міграція, нелегальная миграция, illegal migration

Бібліографічний опис