Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 50-53

Анотація

Розглянуто питання загальноправової характеристики окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю. На прикладі загальної характеристики адміністративних правопорушень розглянуто специфіку порушень законодавства про державну таємницю.
The questions of legal description of separate administrative offences of the legislation about the state secret are reviewed. On the example of general description of administrative offences the specific of the violation of the legislation about the state secret is considered.
Рассмотрены вопросы общеправовой характеристики отдельных административных нарушений законодательства о государственной тайне. На примере обобщенной характеристики административных правонарушений рассмотрена специфика нарушений законодательства о государственной тайне.

Опис

Ключові слова

державна таємниця, state secret, государственная тайна, адміністративне правопорушення, administrative offence, административное правонарушение, секретна інформація, secret information, секретная информация, порушення законодавства про державну таємницю, violation of legislation on state secrets, нарушение законодательства о государственной тайне

Бібліографічний опис

Довженко, Л. М. Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю / Л. М. Довженко // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 50-53.