Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.247-249
Abstract
Проаналізовані основні концептуальні положення до визначення професійне самовизначення. Показано, що професійне самовизначення здійснюється протягом усього професійного життя: особистість переосмислює своє професійне буття і самостверджується в професії.
The main conceptual provisions to the definition of professional identity are analyzed. It is shown that professional identity is carried out during the whole professional life: a person is reviewing its professional existence and asserts himself in the profession.
Проанализированы основные концептуальные положения к определению профессиональное самоопределение. Показано, что профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.
Description
Бобро, Н. В. Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення / Н. В. Бобро, В. А. Фурса // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 247-249.
Keywords
Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійне самовизначення, професія, професійна ідентифікація, самореалізації особистості, professional identity, professional, professional identity, self-realization, профессиональное самоопределение, профессия, профессиональная идентификация, самореализации личности
Citation