Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення

dc.contributor.authorБобро, Н. В.
dc.contributor.authorBobro, N. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695
dc.contributor.authorФурса, В. А.
dc.contributor.authorFursa, V. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910
dc.date.accessioned2018-02-14T12:05:23Z
dc.date.accessioned2018-05-18T10:26:19Z
dc.date.available2018-02-14T12:05:23Z
dc.date.available2018-05-18T10:26:19Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionБобро, Н. В. Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення / Н. В. Бобро, В. А. Фурса // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 247-249.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractПроаналізовані основні концептуальні положення до визначення професійне самовизначення. Показано, що професійне самовизначення здійснюється протягом усього професійного життя: особистість переосмислює своє професійне буття і самостверджується в професії.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractThe main conceptual provisions to the definition of professional identity are analyzed. It is shown that professional identity is carried out during the whole professional life: a person is reviewing its professional existence and asserts himself in the profession.en
dc.description.abstractПроанализированы основные концептуальные положения к определению профессиональное самоопределение. Показано, что профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.ru
dc.identifier.urihttp://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/21_04_2017_1/pdf/59.pdf
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2829
dc.language.isootheruk_UA.UTF8
dc.publisherПідготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.247-249uk_UA.UTF8
dc.subjectСоціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работаuk_UA.UTF8
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA.UTF8
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофесійне самовизначенняuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофесіяuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофесійна ідентифікаціяuk_UA.UTF8
dc.subjectсамореалізації особистостіuk_UA.UTF8
dc.subjectprofessional identityuk_UA.UTF8
dc.subjectprofessionaluk_UA.UTF8
dc.subjectprofessional identityuk_UA.UTF8
dc.subjectself-realizationuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофессиональное самоопределениеuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофессияuk_UA.UTF8
dc.subjectпрофессиональная идентификацияuk_UA.UTF8
dc.subjectсамореализации личностиuk_UA.UTF8
dc.titleКонцептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначенняuk_UA.UTF8
dc.title.alternativeConceptual approaches to the definition of professional identityuk_UA.UTF8
dc.title.alternativeКонцептуальные подходы к определению понятия профессиональное самоопределениеuk_UA.UTF8
dc.typeArticleuk_UA.UTF8

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
konceptual_ni_pidhodi_do_viznachennya_po.pdf
Розмір:
454.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Plain Text
Опис: