English grammar: verb : навчальний посібник

dc.contributor.authorФилипська, В. І.
dc.contributor.authorFylypska, V. I.
dc.contributor.authorФакультет № 6
dc.date.accessioned2023-11-10T08:48:50Z
dc.date.available2023-11-10T08:48:50Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractПропонований посібник складено відповідно до Програм навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить курс граматики за темою «Дієслово» та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.
dc.description.abstractThe proposed guide is compiled in accordance with the Programs of the academic disciplines "Foreign Language" and "Foreign Language in a Professional Direction". The guide aims to prepare future specialists in the field of law and law enforcement to use the English language in the professional sphere. The manual contains a grammar course on the topic "Verb" and a number of exercises to consolidate grammar. For applicants of the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education in specialties 081 Law and 262 Law enforcement activities.
dc.description.abstractПредлагаемое пособие составлено в соответствии с Программами учебных дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык по профессиональному направлению». Пособие направлено на подготовку будущих специалистов в области права и правоохранительной деятельности к применению английского языка в профессиональной сфере. Пособие содержит курс грамматики по теме «Глагол» и ряд упражнений на закрепление грамматики. Для соискателей первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней высшего образования по специальностям 081 Право и 262 Правоохранительная деятельность.
dc.identifier.citationФилипська, В. І. English grammar: verb / Филипська В. І., МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. інозем. мов. – Харків, 2021. – 49 с.
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0497-7196
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/18883
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные издания
dc.subjectУкраїна
dc.subjectвивчення іноземних мов
dc.subjectанглійська мова
dc.subjectизучение иностранных языков
dc.subjectанглийский язык
dc.subjectEnglish
dc.subjectlearning foreign languages
dc.titleEnglish grammar: verb : навчальний посібник
dc.typeBook

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
English grammar verb_Fylypska_2021.pdf
Розмір:
1.24 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: