Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 140-146

Анотація

Адміністративно-деліктне провадження досліджується як складова адміністративного процесу, визначається його особливості та співвідношення з провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
Administratively-delict procedure is investigated as making administrative process; its features and parity with procedure in affairs about administrative offences are defined.
Административно-деликтная процедура исследуется как составляющая административного процесса, определяются его особенности и соотношение с процедурой в делах об административных правонарушениях.

Опис

Завальний, М.В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 140-146 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08zmvvap.pdf.
Завальний М. В. "Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі." Форум права 1 (2008): 140-146.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-деліктне провадження, административно-деликтное производство, administrative and delictual procedure, адміністративні правопорушення, административные правонарушения, administrative offence

Бібліографічний опис