Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 39-43

Анотація

Зазначено, що для складання кримінологічної характеристики особистості злочинця у сфері незаконного наркообігу доцільно з’ясовувати такий перелік його властивостей і якостей, які дозволяють встановити причинні зв’язки, що ведуть до характеру злочинної поведінки, кримінального середовища, соціальних інститутів. Отмечено, что для составления криминологической характеристики личности преступника в сфере незаконного наркооборота целесообразно выяснять такой перечень его свойств и качеств, которые позволяют установить причинные связи, ведущие к характеру преступного поведения, криминальной среды, социальных институтов. It is noted that in order to compile the criminological characteristics of the criminal’s personality in the field of drug trafficking, it is advisable to find out a list of its properties and qualities that allow us to establish causal relationships leading to the nature of criminal behavior, the criminal environment, and social institutes.

Опис

Пономаренко, Ю. Г. Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу / Ю. Г. Пономаренко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 39-43

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вивчення особи злочинця, изучение личности преступника, study of the identity of the offender, особистість злочинця, личность преступника, criminal identity, незаконний наркообіг, незаконный наркооборот, illicit drug trafficking, кримінологічний аналіз, криминологический анализ, criminological analysis

Бібліографічний опис