Роль органів державної влади у протидії кіберзлочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 249-255

Анотація

У статті досліджено сучасну роль органів державної влади у протидії кіберзлочинності крізь велику кількість негативних проявів (в першу чергу девіантних проявів) функціонування соціального середовища та доцільність покращення захисту від кіберзлочинності.
In the article the modern role of public authorities is investigational in counteraction of cybercrime through plenty of negative displays(first of all deviant displays) of functioning of social environment and expediency of improvement of protecting from cybercrime.
В статье исследована современная роль органов государственной власти в проти- водействии киберпреступности сквозь большое количество негативных проявле- ний (в первую очередь девиантных проявлений) функционирования социальной среды и целесообразность улучшения защиты от киберпреступности.

Опис

Фесик, А. В. Роль органів державної влади у протидії кіберзлочинності / А. В. Фесик // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 249-255.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кіберзлочинність, протидія кіберзлочинності, киберпреступность, противодействие киберпреступности, інформаційна безпека, информационная безопасность, Интернет, Інтернет, сервер, informative safety, cybercrime, combating cybercrime, Internet

Бібліографічний опис