Різновиди онлайн шахрайств та методи протидії злочинам у мережі Інтернет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 50-52

Анотація

Розглянуто види шахрайств, а також головні методи боротьби з онлайн шахрайствами. Протидія онлайн шахрайству - це завдання, яке вимагає поєднання технічних рішень, освіти та співпраці між всіма суб'єктами. Лише шляхом об'єднаних зусиль можно забезпечити більш якісну кібербезпеку, захист інтересів громадян і підприємств у цифровому світі.
The types of fraud, as well as the main methods of combating online fraud, are considered. Countering online fraud is a demanding task a combination of technical solutions, education and cooperation between all subjects. Only through joint efforts, it is possible to ensure better cyber security, protecting the interests of citizens and businesses in the digital world.
Рассмотрены виды мошенничеств, а также главные методы борьбы с мошенничествами онлайн. Противодействие онлайн мошенничеству – это задача, которая требует сочетание технических решений, образования и сотрудничества между всеми субъектами. Только путем объединенных усилий можно обеспечить более качественную кибербезопасность, защиту интересов людей и компаний в цифровом мире.

Опис

Ключові слова

кіберзлочинність, cybercrime, киберпреступность, онлайн шахрайства, online scams, онлайн мошенничество, протидія онлайн шахрайству, combating online fraud, противодействие онлайн мошенничеству

Бібліографічний опис

Орлов, Р. Р. Різновиди онлайн шахрайств та методи протидії злочинам у мережі Інтернет / Орлов Роман Русланович, Окушко Андрій Васильович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 50-52.