Використання коміксів при викладанні математики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 262-264.
Abstract
Зазначено, що комікси, як спосіб передачі інформації доступні і легкі для розуміння і сприйняття, асоціюються з реальними діями. Комікси допомагають викладачу урізноманітнити форми роботи, активізувати пізнавальну активність, творчій потенціал та зацікавити здобувачів освіти. Отмечено, что комиксы как способ передачи информации доступны и легки для понимания и восприятия, ассоциируются с реальными действиями. Комиксы помогают преподавателю разнообразить формы работы, активизировать познавательную активность, творческий потенциал и заинтересовать соискателей образования. It is noted that comics as a way of transmitting information are accessible and easy to understand and perceive, are associated with real actions. Comics help the teacher to diversify the forms of work, activate cognitive activity, creativity and interest applicants for education.
Description
Подгорних Н. В. Використання коміксів при викладанні математики / Н. В. Подгорних, О. В. Гусарова / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 262-264.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комікс, комикс, comic, мальопис, використання коміксів, использование комиксов, use of comics, викладання математики, преподавание математики, teaching mathematics, форми роботи, формы работы, forms of work, комікс-пояснення, комикс-объяснение, comic explanation, комікс-задача, комикс-задача, comic challenge, спосіб передачі інформації, способ передачи информации, transmitting information
Citation