Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109

Анотація

Виокремлено та проаналізовано основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції.
The major factors of origin of law enforcement mistakes of militia employees are defined and analyzed.
Определены и проанализированы основные факторы возникновения правоприменительных ошибок работников милиции.

Опис

Калєніченко, Л. І. Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції / Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, працівники міліції, работники милиции, militia employees, правозастосовна помилка, правоприменительная ошибка, enforcement errors, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис