До питання закріплення принципів запобігання та протидії корупції в законодавстві України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 150-153
Abstract
Незважаючи на активну діяльність законодавця у напряму встановлення нормативних засад запобігання та протидії корупції, чинне законодавство у цій сфері потребує удосконалення. Зокрема, необхідно в Законі України «Про запобігання корупції» закріпити принципи запобігання та протидії корупції, відповідно до яких і повинна здійснюватися дана діяльність.
Despite the active work of the legislator in the direction of establishing the regulatory framework for preventing and combating corruption, the current legislation in this area requires improvement.
Несмотря на активную деятельность законодателя в направлении установления нормативных основ предотвращения и противодействия коррупции, действующее законодательство в этой сфере требует совершенствования.
Description
Синявська, О. Ю. До питання закріплення принципів запобігання та протидії корупції в законодавстві України / О. Ю. Синявська // Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.) / МВС України, МОЗ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 150-153.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, коррупция, корупція, corruption, запобігання корупції, протидія корупції, законодавче регулювання, законодательное регулирование
Citation