Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 4. – С. 367–373

Анотація

Досліджено правову природу та складові частини права неповнолітньої особи на сім’ю, а також особливості його здійснення на різних стадіях розвитку та умов існування дитини.
This paper examines the legal nature and the elements right on a minor family, and especially its implementation in various stages of development and living conditions of the child.
Исследована правовая природа и составные части права несовершеннолетнего лица на семью, а также особенности его осуществления на различных стадиях развития и условий существования ребенка.

Опис

Синєгубов, О. В. Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю [Електронний ресурс] / О. В. Синєгубов // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 367–373. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_63.pdf. Синєгубов О. В. "Загальні положення здійснення права дитини на сім’ю." Форум права 4 (2013): 367–373.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, особисті немайнові права фізичних осіб, діти, дитина, батьки, сім’я, материнство, реформування, родители, личные неимущественные права физических лиц, семья, family, child, moral rights of an individual

Бібліографічний опис