Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 166-174

Анотація

Проаналізовано предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України, охарактеризовано його внутрішню структуру.
The article of state control after activity of higher educational establishments of Ukraine is analyzed, its underlying structure is described.
Проанализирован предмет государственного контроля за деятельностью высших учебных заведений Украины, охарактеризована его внутренняя структура.

Опис

Авдєєв, О. О. Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України / О. О. Авдєєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 166-174.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вища освіта, высшее образование, higher education, вищі навчальні заклади, высшие учебные заведения, higher educational establishments, державний контроль, государственный контроль, state control

Бібліографічний опис