Визначення меж кримінально-правових санкцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 165-169

Анотація

Розглянуто питання конструювання кримінально-правових санкцій. Обгрунтовано думку, що процеси диференціації та індивідуалізації відповідальності визначають межі санкцій. Доведено, що диференціація відповідальності є основою встановлення кримінально-правових санкцій, а індивідуалізація є основою їх застосування.
The issues of constructing of criminal and legal sanctions are reviewed. The view that the processes of differentiation and individualization of responsibility define the limits of sanctions is grounded. It is proved that the differentiation of responsibility is the basis of the determination of criminal and legal sanctions, and the individualization is the basis of their application.
Рассмотрены вопросы конструирования уголовно-правовых санкций. Обосновано мнение, что процессы дифференциации и индивидуализации ответственности определяют границы санкций. Доказано, что дифференциация ответственности является основанием для установления уголовно-правовых санкций, а индивидуализация является основой их применения.

Опис

Ключові слова

кримінально-правові санкції, criminal sanctions, уголовно-правовые санкции, диференціація відповідальності, differentiation of responsibility, дифференциация ответственности, індивідуалізація відповідальності, individualization of responsibility, индивидуализация ответственности, межі санкцій, limits of sanctions, границы санкций

Бібліографічний опис

Книженко, О. О. Визначення меж кримінально-правових санкцій / О. О. Книженко // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 165-169.