ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 34 - 36

Анотація

Досліджується ДНК-аналіз як криміналістичний метод в різних країнах світу. Исследуется ДНК-анализ как криминалистический метод в разных странах мира. DNA analysis as a forensic method in different countries of the world is studied.

Опис

Дідик, М. М. ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу / М. М. Дідик // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 34 - 36

Ключові слова

ДНК-аналіз, ДНК-анализ, ідентифікація особи, идентификация личности, медико-біологічна експертиза, медико-биологическая экспертиза, криміналістичний метод, криминалистический метод, зарубіжний досвід, зарубежный опыт

Бібліографічний опис