2014 рік. Харківський національний університет внутрішніх справ на охороні громадського порядку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 494-496
Abstract
У статті розкриті події щодо захоплення Харківської обласної державної адміністрації представниками проросійських організацій. У ході проросійських виступів в Харкові в 2014 році Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з іншими підрозділами міліції ГУМВС України в Харківській області брав участь в охороні громадського порядку.
The article describes the events concerning the seizure of Kharkiv regional state administration by representatives of pro-Russian organizations. In the course of pro-Russian speeches in Kharkiv in 2014, Kharkiv National University of Internal Affairs together with other police departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the Kharkiv region participated in the protection of public order.
В статье раскрыты события по захвату Харьковской облгосадминистрации представителями пророссийских организаций. В ходе пророссийских выступлений в Харькове в 2014 году Харьковский национальный университет внутренних дел совместно с другими подразделениями милиции ГУМВД Украины в Харьковской области принимал участие в охране общественного порядка.
Description
Червоний, П. Д. 2014 рік. Харківський національний університет внутрішніх справ на охороні громадського порядку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту / П. Д. Червоний // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 494-496.
Keywords
міліція, police, милиция, проросійські виступи, pro-Russian speeches, пророссийские выступления, євромайдан, Euromaidan, евромайдан, мітинги, rallies, митинги, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, 2014
Citation