Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 6 (21), т. 2. – С. 47-52

Анотація

Статтю присвячено характеристиці шляхів розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні. Зазначено, що контроль у державному управлінні є засобом забезпечення законності, а його методи – способами та прийомами його здійснення. Розвиток методів контролю за реалізацією державної митної політики має відбуватись за такими напрямами, як нормативний, організаційний, методологічний, координаційний і функціональний.
The article is devoted to the description of ways of development of methods of control over the implementation of the state customs policy in Ukraine. It is indicated that control in public administration is a means of ensuring legality, and its methods – in ways and methods of its implementation. The development of methods for monitoring the implementation of the state customs policy should take place in such areas as normative, organizational, methodological, coordinating and functional.
Статья посвящена характеристике путей развития методов контроля за реализацией государственной таможенной политики в Украине. Указано, что контроль в государственном управлении является средством обеспечения законности, а его методы – способами и приемами его осуществления. Развитие методов контроля за реализацией государственной таможенной политики должно происходить по таким направлениям, как нормативное, организационное, методологическое, координационное и функциональное.

Опис

Іванов, С. В. Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні / С. В. Іванов // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 6 (21), т. 2. – С. 47-52.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державне управління, государственное управление, public administration, державна митна політика, государственная таможенная политика, state customs policy, митна політика, таможенная политика, customs policy, контроль, control, законність, законность, legality

Бібліографічний опис