Тенденції адаптації тимчасового доступ до речей і документів до умов загальнонаціонального карантину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Харків, 10 берез. 2020 р.). - Харків. 2020. – С. 73-75

Анотація

Автор пропанує на час дії загальнонаціонального карантину внести зміни та доповнення в ст. 159 КПК України, що спрямовані на зниження ризиків захворіння гострою респіраторною хворобою COVID-19 стороною обвинувачення, суддями, слідчими суддями та іншими особами. The author propagates for an hour of global national quarantine to introduce amendments and additions to Art. 159 of the CCP of Ukraine, which is directed at lowering the risk of contracting a severe respiratory ailment COVID-19 by the side of the accusation, judges, judging judges and other persons. Автор предлагает внести изменения и дополнения в ст. 159 УПК РФ на время действия общенационального карантина, которые направлены на снижение рисков заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 стороной обвинения, судьями, следственными судьями и другими лицами.

Опис

Кузубова, Т. О. Тенденції адаптації тимчасового доступ до речей і документів до умов загальнонаціонального карантину / Тетяна Олексіївна Кузубова // Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні : зб. матеріалів науково-практичного семінару (м. Харків, 10 березня 2020 р.) / МВС України; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2020. – С. 73-75.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тимчасовий доступ до речей і документів, temporary access to things and documents, временный доступ к вещам и документам, карантин, quarantine

Бібліографічний опис