Проектування адаптивних користувацьких інтерфейсів з елементами штучного інтелекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 393-396.

Анотація

Зазначено, що проектування адаптивних інтерфейсів є досить актуальною проблемою, яку багато дослідників намагаються вирішити по-різному. Зокрема, велика кількість авторів пропонують використовувати елементи штучного інтелекту при створенні інтерфейсів прикладних програм, які дозволять максимально враховувати характеристики користувачів і адаптувати додатки для роботи з ними. Проблема проектування адаптивних користувацьких інтерфейсів актуальна в процесі розробки в основних предметних областях (освіта, економіка, виробництво і т.і.). Отмечено, что проектирование адаптивных интерфейсов есть достаточно актуальной проблемой, которую многие исследователи пытаются решить по-разному. В частности, множество авторов предлагают использовать элементы искусственного интеллекта при создании интерфейсов прикладных программ, которые позволят максимально учитывать характеристики пользователей и адаптировать приложения для работы с ними. Проблема проектирования адаптивных пользовательских интерфейсов актуальна в процессе разработки в основных предметных областях (образование, экономика, производство и т.д.). It is noted that the design of adaptive interfaces is a rather urgent problem that many researchers are trying to solve in different ways. In particular, many authors suggest using elements of artificial intelligence when creating application program interfaces that will take into account the characteristics of users as much as possible and adapt applications to work with them. The problem of designing adaptive user interfaces is relevant in the development process in the main subject areas (education, economics, manufacturing, etc.).

Опис

Грибанова С. А. Проектування адаптивних користувацьких інтерфейсів з елементами штучного інтелекту / С. А. Грибанова / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 393-396.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, користувацький інтерфейс, пользовательский интерфейс, user interface, адаптивний інтерфейс, адаптивный интерфейс, adaptive interface, використання програмних засобів, использование программных средств, use of software, взаємодія користувачів з програмною системою, взаимодействие пользователей с программной системой, user interaction with the software system, проектування адаптивних інтерфейсів, проектирование адаптивных интерфейсов, designing adaptive interfaces

Бібліографічний опис