Проблемні питання податкової системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 48-50

Анотація

У тезах доповіді розглянуті сучасні проблемні питання податкової системи України.
The abstracts of the report consider current issues of the tax system of Ukraine.
В тезисах доклада рассмотрены современные проблемные вопросы налоговой системы Украины.

Опис

Величко, Л. К. Проблемні питання податкової системи України / Любов Костянтинівна Величко, Аліна Миколаївна Чорна // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 48-50.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Податкове право. Tax law. Налоговое право, податкова система, налоговая система, tax system

Бібліографічний опис