Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 139-144.

Анотація

В статті розглядається криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів. В статье рассматривается криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в сфере обращения ценных бумаг. The article deals with the forensic characteristics of frauds in the sphere of securities circulation.

Опис

Лещук, К. Б. Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів / К. Б. Лещук, Ю. А. Редько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 139-144.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, fraud, шахрайство, мошенничество, обіг цінних паперів, обращение ценных бумаг, криміналістична характеристика, криминалистическая характеристика, ринок цінних паперів, рынок ценных бумаг, економічні шахрайства, экономические мошенничества, цінні папери, ценные бумаги, майно, имущество, фіктивні договори, фиктивные договора, фінансові піраміди, финансовые пирамиды, фіктивні цінні папери, фиктивные ценные бумаги, комп'ютерні програми, компьютерные программы, економіні злочини, экономические преступления, economical crimes

Бібліографічний опис