До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289

Анотація

Визначено особливості припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Уточнено коло органів, які відносяться до системи правоохоронних органів. Подано рекомендації з удосконалення національного законодавства щодо закріплення підстав припинення правоохоронної служби.
Peculiarities of labor relations’ cessation of law enforcement agencies’ officers are determined. Bodies which belong to the system of law enforcement agencies are specified. Recommendations on improving national legislation concerning confirmation of grounds for law enforcement service cessation are offered.
Определены особенности прекращения трудовых правоотношений служащих правоохранительных органов. Уточнен круг органов, которые относятся к системе правоохранительных органов. Предложены рекомендации по усовершенствованию национального законодательства относительно закрепления оснований прекращения правоохранительной службы.

Опис

Мельник, К. Ю. До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, припинення правоохоронної служби, прекращения правоохранительной службы, law enforcement service cessation, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис