Психолого-професійні чинники запобігання корупційним проявам у поліції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 163-166
Abstract
Представлено результати вивчення загальних психолого-професійних чинників запобігання корупційним проявам у поліції. Зазначено правопорушення, що створюють умови для виникнення корупції в поліцейському професійному середовищі.
The results of the study of general psychological and professional are presented factors for preventing corruption in the police. Indicated offense that create conditions for the emergence of corruption in the police profession environment.
Представлены результаты изучения общих психолого-профессиональных факторов предотвращения коррупционных проявлений в полиции. Указаны правонарушения, что создают условия для возникновения коррупции в полицейском профессиональном среде.
Description
Шевченко, Л. О. Психолого-професійні чинники запобігання корупційним проявам у поліції / Лариса Олександрівна Шевченко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 163-166.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, anti-corruption, противодействие коррупции, поліцейські, police officers, полицейские, психолого-професійні чинники, psychological and professional factors, психолого-профессиональные факторы
Citation