Платіжна безпека та поширені схеми онлайн-шахрайства: методи виявлення та нейтралізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 74-76

Анотація

Відзначено, що з моментом впровадження електронних грошей, платежів, з’явилось багато випадків шахрайств, та незаконного заволодіння цими грошима, тому зараз потрібно дбати про свою платіжну безпеку. Розглянуто методи шахрайства та їх нейтралізацію.
It was noted that with the introduction of electronic money and payments, many cases of fraud appeared, and illegal possession of this money, so now you need to take care of your payment security. Fraud methods and their neutralization are considered.
Отмечено, что с моментом внедрения электронных денег, платежей, появилось много случаев мошенничества и незаконного завладения этими деньгами, поэтому сейчас нужно заботиться о своей платежной безопасности. Рассмотрены методы мошенничества и их нейтрализацию.

Опис

Ключові слова

платіжна безпека, payment security, платежная безопасность, онлайн-шахрайства, online scams, онлайн-мошенничество, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности

Бібліографічний опис

Батіщев, В. О. Платіжна безпека та поширені схеми онлайн-шахрайства: методи виявлення та нейтралізації / Батіщев Вадим Олександрович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 74-76.