Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53). - С. 240-248.
Abstract
На підставі аналізу принципів державного управління та принципів взаємодії міліції з громадськістю запропоновано систему принципів взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції. Визначено та охарактеризовано зміст загальних принципів взаємодії суб’єктів охорони державного кордону.
The system of principles of cooperation between the State Frontier Service of Ukraine with bit police officers is offered on the basis of the analysis of governing principles and community policing principles. The general principles of cooperation between the subjects of frontier protection are established and characterized.
На основании анализа принципов государственного управления и принципов взаимодействия милиции с общественностью предложена система принципов взаимодействия Государственной пограничной службы Украины с участковыми милиции. Установлены и охарактеризованы общие принципы взаимодействия субъектов охраны государственной границы.
Description
Чумак, В. В. Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції / В. В. Чумак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53). - С. 240-248.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна прикордонна служба України, Государственная пограничная служба Украины, State Frontier Service of Ukraine, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, охрана государственной границы, охорона державного кордону, дільничі інспектори міліції, участковые инспектора милиции, взаємодія, взаимодействие, cooperation
Citation