Духовно-сутнісне переосмислення криміналістики з позицій філософської «теорії віддзеркалення», запропонованої видатним криміналістом Р.С. Бєлкіним

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науково-практичний огляд актуальних проблем судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 18 черв. 2021 р.). – Івано-Франківськ, 2021. – С. 57-62
Abstract
У криміналістиці склалася історична традиція, яку споконвіків формували багато видатних вчених. Юристу-науковцю, як теоретику так і практику, надзвичайно важливо відкривати для себе той чи інший пласт незвіданої досі галузі знань, щоб заглибитися у сутнісні начала і пізнати нові горизонти наукових розвідок. Для цього необхідно застосувати метод міждисциплінарного дискурсу та перейняти кращі напрацювання з багатьох сфер дослідження.
A historical tradition has developed in criminology, which has been shaped by many outstanding scientists since ancient times. It is extremely important for a lawyer-scientist, both a theorist and a practitioner, to discover one or another layer of a hitherto unexplored field of knowledge in order to delve into the essential principles and learn new horizons of scientific exploration. For this, it is necessary to apply the method of interdisciplinary discourse and adopt the best practices from many areas of research.
В криминалистике сложилась историческая традиция, которую издавна формировали многие видные ученые. Юристу-ученому, как теоретику так и практику, чрезвычайно важно открывать для себя тот или иной пласт неизведанной до сих пор области знаний, чтобы углубиться в сущностные начала и узнать новые горизонты научных исследований. Для этого необходимо применить метод междисциплинарного дискурса и перенять лучшие выработки из многих сфер исследования.
Description
Духовно-сутнісне переосмислення криміналістики з позицій філософської «теорії віддзеркалення», запропонованої видатним криміналістом Р.С. Бєлкіним / Голубош Володимир Валентинович, Кіцелюк Василь Мирославович, Бондюк Андрій Федорович, Кріцак Іван Васильович // Науково-практичний огляд актуальних проблем судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 18 черв. 2021 р.) / МВС України, Експерт. служба, Івано-Франків. наук.-дослід. експертно-криміналіст. центр, МОН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Івано-Франків. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 57-62.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, духовно-сутнісне переосмислення криміналістики, Філософія права. Philosophy of law. Философия права, теорія віддзеркалення
Citation