Е-декларування в Україні: основні питання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 203-204
Abstract
Розглянуто питання електронного декларування в Україні. Подання е­-декларації – безумовна вимога антикорупційного законодавства. Умисне неподання декларацій передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Наголошено, що, в цілому, нова система декларування – це дійсно дуже потужна превентивна антикорупційна нововведення для протидії та боротьби з корупцією.
The issue of electronic declaration in Ukraine was considered. Submitting an e-declaration is an absolute requirement of anti-corruption legislation. Deliberate failure to submit declarations entails administrative and criminal liability. It was emphasized that, in general, the new declaration system is really a very powerful preventive anti-corruption innovation for countering and fighting corruption.
Рассмотрены вопросы электронного декларирования в Украине. Представление е-декларации – безусловное требование антикоррупционного законодательства. Умышленное непредставление деклараций предусматривает административную и уголовную ответственность. Отмечено, что, в целом, новая система декларирования – это действительно мощное превентивное антикоррупционное нововведение для противодействия и борьбы с коррупцией.
Description
Черевко, К. О. Е-декларування в Україні: основні питання / Кирило Олександрович Черевко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 203-204.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, anti-corruption, противодействие коррупции, е-декларування, e-declaration, електронне декларування, electronic declaration, электронное декларирование
Citation