Духовно-культурна криза та необхідність створення нової моделі державно-церковних відносин в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 159-164
Abstract
Зазначено, що побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без духовно-морального відродження нації як фундаментальної основи стабільного розвитку, громадської злагоди та процвітання суспільства та держави. Обгрунтовано необхідність створення нової моделі державно-церковних відносин в Україні.
It is noted that the construction of a civil society in Ukraine is impossible without the spiritual and moral revival of the nation as a fundamental basis for stable development, public harmony and prosperity of society and the state. The need to create a new model of state-church relations in Ukraine is substantiated.
Отмечено, что построение гражданского общества в Украине невозможно без духовно-нравственного возрождения нации как фундаментальной основы стабильного развития, общественного согласия и процветания общества и государства. Обоснована необходимость создания новой модели государственно-церковных отношений в Украине.
Description
Кріцак І. В. Духовно-культурна криза та необхідність створення нової моделі державно-церковних відносин в Україні / Кріцак І. В. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 159-164.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, духовно-культурна криза, spiritual and cultural crisis, духовно-культурный кризис, громадянське суспільство, гражданское общество, державно-церковні відносини, государственно-церковные отношения, state-church relations, civil society
Citation